Frittgående billedkunstner

Mitt fulle navn er Bengt Fredrik Staalhofte Børresen. Jeg er en uavhengig og selvlært billedkunstner, uten tilknytning til noen kunstnerorganisasjon. Som signatur benytter jeg kun mine to mellomnavn, Fredrik Staalhofte. Var som ung elev hos maleren Bjørn Smith Hald, Moss. Kurs ved Gerlesborgskolan i Bohuslän, Sverige. Livsyrke: kreatør innen visuell kommunikasjon og reklame. For øvrig utdannet sosionom, med 6 års praksis fra ungdomspsykiatri og kriminalomsorg.

BILDER PÅ GEHØR
Jeg maler intuitivt, med et uttrykk som er semi-figurativt, fabulerende og anti-formalistisk, ofte med referanser til en overjordisk begrepsverden. Hvert bilde byr på sin egen energi, med en koloristisk dynamikk som kan manifestere seg i nokså underlige figurasjoner. For enkelte fremstår resultatet som visuelt vrøvl, mens andre finner glede i å lete etter forklaring i de mystiske scenarier. Noen har foreslått at bildene mine forestiller åndevesener og spirituelle budbringere, mens andre ser sci-fi-scener og kosmiske yppersteprester. Selv bruker jeg ofte “hjelper” i bildetitlene. Jeg håper du kan bli inspirert til å undre deg over bildefortellingene.

Malt på Gerlesborgskolan 2014.

FABULISME
I litteraturen er fabulisme en kjent sjanger. Innen malekunsten er dette et ikke-offisielt begrep, benyttet av få kunstnere, inkl. meg selv. Denne sjangeren er en billedlig form for fabeldiktning, fantasifortelling, og mystiske, overnaturlige, drømmeaktige og gåtefulle skildringer. Fabulisme er beslektet med den offisielle sjangeren “magisk realisme”. Min egen definisjon av fabulisme: ”Visuell undring over mysterier  og energier knyttet til tid, rom og eksistens”.

What do you want to do ?

New mail