Rammene

Ramme detalje

OM RAMMENE
Alle mine bilder er montert i rammer som er laget av gjenbruksmaterialer, simpelt konstruksjonsvirke, eller rent vrakgods. Eksempler: noen bilder kan ha rammer av kledningsbord fra en 150 år gammel låve i Dalsland. Eller gulvplank fra et like gammelt pakkhus i Fristaden i København. Jeg legger mye arbeid i å tilføre rammene et rustikt og organisk uttrykk, ofte med detaljer som er kommentarer til selve motivet. Masseproduserte, industrielle kunstrammer ville kle mine bilder ganske dårlig.  

INGEN BILDER HAR LIK RAMME
Hver enkelt ramme er bearbeidet og  utformet individuelt, for å fremheve det enkelte verks organiske egenart og forsterke dets personlighet. Mitt ønske er at hvert bilde skal fremstå som en helhet, med rammen som en integrert del av verket.

VERKETS RYNKER
Slik rammene er bygd, kan det oppstå sprekker i belistning og hjørneskjøter. Selv vil jeg ikke betrakte dette som noen kosmetisk skavank, men snarere som en naturlig og velkommen del av verkets aldring.

NOEN VERK KAN HA LEGEDE SÅR
I likhet med levende individer, kan også kunstverk ha skader og arr. Enkelte av mine bilder er påført mindre skader i lerretet, enten ved et uhell, eller som en villet del av prosessen. Skadene er møysommelig reparert, men ikke kamuflert. Dette kan tolkes som et symbolsk uttrykk, eller sanses som en rent visuell effekt.